Public home

Van boeren
via logistiek
en meer waarde
markt
naar winkel, horeca en consument
marktplaats met winkelmand vol producten van verschillende boeren

Wat is Food Value?

Food Value is een online marktplaatstool waarmee lokale voedselketens zichzelf kunnen organiseren. De software is in staat om verkoop gemakkelijk te maken, administratie en betalingen te automatiseren en communicatie tussen de leden van de groep op vele manieren te faciliteren.

Het doel van Food Value is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk fantastische lokale voedselgroepen te bedienen met zo efficiënt mogelijk ontwikkelde en zoveel mogelijk samen gefinancierde software. Waarom zou iedere voedselgroep zijn eigen software moeten ontwikkelen. Samen staan we veel sterker.

Boeren, verwerkers, horeca, winkels en consumenten kunnen met behulp van Food Value samenwerken en diverse soorten groepen organiseren rondom hun aanbod, of vraag. Samen vorm je zo een op vertrouwen gebaseerde keten van professionals en klanten die zorg draagt voor een levensvatbare markt voor lokale voedselproductie.

Food Value, de tool waarmee lokale voedselketens echt van de grond komen!

Agenda

  • 28-9-2018 Workshop over de uitdagingen van het ontwikkelen van een lokale voedselketen en Food Value op de Soil4Udag. netwerk van vier landgoederen en alles wat daarom heen beweegt en meervoudige waarde produceert. Deelname aan de dag kost € 50,-
  • 11-10-2018  Netwerkbijeenkomst Innovatie nieuwe ketens/nieuwe markten Landelijke netwerkbijeenkomst van alle POP3 innovatieprojecten die te maken hebben met dit onderwerp. Ook Food Value zal daar staan en het project presenteren.
groep

Wil je ook meedoen met jouw stad of groep?

Leuk! Meld je aan en doe mee. Ook als je om andere redenen geïnteresseerd bent in dit project kun je gerust contact met ons opnemen.

Wat hebben we geleerd van het project?

Food Value is bedacht door Marieke Karssen en doorontwikkeld in samenwerking met Stichting Ortus, Stichting van Akker naar Bos, Gemeente Arnhem en Hogeschool Van Hall Larenstein en ondersteund met een POP3 Innovatiesubsidie. Verslaglegging is dan belangrijk. We hebben er voor gekozen om een heel leesbaar, open toegankelijk verslag te maken, zodat iedereen zo veel mogelijk met ons mee kan leren.

Hoe meer professionals en consumenten meedoen

Hoe meer de planeet en gezondheid zal profiteren

Een partij appels is nauwelijks iets waard, maar voor een geweldige appeltaart zullen mensen terugkomen. Dat is de kunst van waarde toevoegen. Succesvolle groepen weten dat samen te doen en zo meer waarde te creeren voor iedereen in de keten.