Over Food Value

markt

Food Value, de tool waarmee lokale voedselketens echt van de grond komen!

Alle ontwikkelingen wijzen dezelfde kant op: lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel wordt de norm. Want,

 • als regulier werkende boeren het hoofd niet meer boven water kunnen houden,
 • als het landschap al zijn biodiversiteit verliest,
 • als de bodemvruchtbaarheid nihil wordt,
 • als de bevolkings- en recreatiedruk steeds meer toeneemt,
 • als zelfs de volksgezondheid in het geding komt,
 • en als duurzaamheid noodzaak wordt,

hoe lang kunnen we dan in dichtbevolkt Nederland volhouden dat we willen produceren voor een wereldmarkt?

We hebben binnenkort nauwelijks nog een boerenstand over, het platteland loopt leeg. Als de weinige boeren die we nog hebben, kunnen produceren voor de stad in de buurt, wordt alles gezonder. De bodem, het voedsel, de verdienmodellen, het plezier, het landschap en ieders gezondheid. Maar, hoe organiseer je zo’n lokale voedselketen?

De altijd noodzakelijke online marktplaats

In iedere stad of regio spelen andere zaken, en zijn andere spelers actief, maar overal speelt marktplaatssoftware een grote rol. Een van de grootste op te lossen hindernissen is namelijk het geregel en gedoe dat er ontstaat zodra je kleine oogsten gedetailleerd gaat verkopen. Als je als boer alleen aan de Campina verkoopt, dan is dat makkelijk om te regelen. Als je direct aan consumenten gaat verkopen, of aan winkels of restaurants, dan moet er ineens heel veel betaling, boekhouding en vertrouwen worden georganiseerd.

Veel van deze marktplaatsen zijn organisch ontstaan en door kleine partijen ontwikkeld. Niet alleen lijdt onderhoud en beveiliging daaronder, één van de cruciale elementen voor een succesvolle lokale keten wordt een zwakte.

markt

Wat kan Food Value?

Marktplaatstool Food Value is zodanig opgezet dat iedere voedselgroep zich hiermee makkelijk en op geheel eigen wijze kan organiseren.

 • Verkopers (boeren) krijgen eenvoudig te beheren online winkels, met een eigen dashboard waarin ze precies zien wat er besteld is, en door wie.
 • Kopers kunnen heel makkelijk bestellen, herbestellen en overleggen met hun leveranciers.
 • Iedere groep en kan zich organiseren zoals de groep zelf wil: klanten kunnen losse of leden-consumenten zijn, of juist liever vaste partner-winkels of horeca.
 • Groepen kunnen besloten of juist heel open zijn georganiseerd en ook logistiek is per voedselgroep/marktplaats apart in te regelen.
 • Iedere groep kan helemaal zijn eigen look & feel krijgen.
 • Deelnemers kunnen lid zijn van meerdere groepen. Denk aan boeren die houdbare producten leveren aan meerdere groepen, of boeren die in een gebied tussen twee groepen in zitten. Bijvoorbeeld het gebied tussen voedselgroep Arnhem en Nijmegen.
 • Alle betalingen, afdrachten en administratie zijn in hoge mate geautomatiseerd. Zelfs automatische incasso is mogelijk.

Food Value maakt het mogelijk om makkelijk met elkaar te kunnen communiceren en tot afspraken te komen. Denk aan het samen dezelfde soort pompoen kweken, of juist verschillende kazen zodat beide zuivelboeren in de groep hun eigen producten hebben.

Demo Food Value tijdens lancering op 15-1-2018

groepsfoto POP3 project
Groepsfoto met projectgroep en deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemende boeren, winkels, horeca en transporteurs was aanwezig bij de landering van Food Value op 15-1-2018.

Wie maakt Food Value?

Food Value is ontwikkeld door The Plant, Dit is een online communicatienetwerk dat groene projecten en producten ontwikkelt. Doel van The Plant is deze planeet zo snel mogelijk groener te krijgen, want als we niet opschieten is er straks gewoon geen planeet meer over voor ons.

Voor de eerste grote testfase, waarin boeren, transporteurs, product-verrijkers, horeca en winkels samen hebben gekeken of en hoe het allemaal echt werkt, heeft The Plant, samen met partners als Gemeente Arnhem, Van Hall Larenstein, stichting Ortus en Van Akker naar Bos, als gezamenlijk opererende groep een Gelderse POP3 innovatieve concepten subsidie aangevraagd die in het voorjaar 2017 is toegekend. Het project zelf heeft op 11-9 zijn officiële kick off moment beleefd en is op 15 januari feestelijk afgerond met de lancering van de wekende tool. In het project hebben 23 boeren, winkels, transporteurs en horecabedrijven met ons mee getest en gedacht.

Nu dit project is afgerond zetten we Food Value  in de markt als een zeer betaalbare voor iedereen in te zetten tool en gaan we de Social Enterprise ontwikkelen. Het doel is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk fantastische lokale voedselgroepen te bedienen met zo efficiënt mogelijk ontwikkelde en gefinancierde software. Want, waarom zou iedere voedselgroep eigen software moeten ontwikkelen?
Lees het complete projectverslag, inclusief het onderzoek.

Samen staan we sterker

Deze transparantie betekent ook: zo veel mogelijk groepen ook zo veel als mogelijk van elkaars ervaringen te laten profiteren. Niet alleen data wordt dus gedeeld, maar ook andere praktische en organisatorische kennis die de groepen opdoen. Want, hierdoor ontstaat versnelling van het proces. Ook is het onze ambitie om niet alleen in Nederland actief te zijn, maar Europees en zelfs wereldwijd.

Wij beloven dan ook dat alle groepen die meedoen met Food Value meedoen in de kennisgroei en de meta-data analyse terwijl we tegelijkertijd juist de professionaliteit kunnen houden om echt te waken over de bescherming van de privacy gevoelige data die in het pakket wordt opgebouwd. Zo ontwikkelen we samen een kenniscentrum waarmee we  voor heel Nederland kunnen zien hoeveel kaas er lokaal verkocht wordt en hoeveel aardappels en hoe de verhouding consumenten en professionele kopers is. Dat zal iedereen stimuleren om overal steeds meer over te schakelen op lokale voedselteelt en markten.

Wat kost Food Value?

Food Value wordt geleverd als een service: wij beheren de software en helpen jouw groep op weg. We richten de tool eenmalig voor je in en helpen met de vormgeving. Iedere groep heeft deelnemers en transacties. Wij geloven dat een juiste balans tussen deze kostenposten belangrijk is. Een groep met consumenten zal een andere deelnemersprijs hanteren dan een groep met winkels en horeca als klanten. Maar in alle gevallen denken we dat allebei de posten er in redelijkheid moeten zijn. Vrijblijvende deelname leidt tot veel loze klanten en te hoge transactiekosten leiden tot weerstand bij de goede klanten. En, vergeet niet, dit gaat om echte economie. Het is de bedoeling dat echte boeren en echte logistieke partners hier echt een boterham met beleg mee verdienen.

Wij zullen hier in een op maat traject met jou samen tot een voorstel komen en dat wordt per jaar bijgesteld. De richtwaarden die we nu hanteren zijn: 20 euro per maand excl. BTW per professsionele deelnemer en 3% per transactie. Als je met consumenten-deelnemers wilt werken zou de maandelijkse vaste fee voor hen een stuk lager kunnen worden.

We vragen dus géén licentie. Alle eenmalige inrichtings- en begeleidingskosten worden wel apart doorberekend tegen een uurtarief van € 85,- exclusief BTW. Denk per voedselgroep aan minimaal 10 uur technische begeleiding en 10 uur inhoudelijke begeleiding.

marktplaats met winkelmand vol producten van verschillende boeren
marktplaats met winkelmand vol producten van verschillende boeren

Wat moet je zelf doen om Food Value succesvol in te kunnen zetten?

Wij hebben tijdens de projectfase veel gebrainstormd en getest met echte boeren, winkels en logistieke partners en daar zeker het een en ander geleerd, maar we praten ook veel met bestaande voedselgroepen en daar komen drie hele grote punten uit:

Een succesvolle Food Value groep heeft de volgende drie zaken goed geregeld:

 1. Voldoende samenhang en voldoende massa in de groep. De professionele partijen moeten elkaar voldoende kennen en vertrouwen en willen samenwerken. Er moet een voldoende en divers aanbod aan verkopers in de groep zitten om de continuïteit in het aanbod te waarborgen. En er moeten voldoende kopers in het systeem zitten om de economisch interessant te zijn voor de verkopers en het geheel van de marktplaats. Natuurlijk kun je deze samenhang en massa geleidelijk opbouwen, maar stel wel een doel.
 2. Deze samenhang en massa moet constant bewaakt worden door een community manager, moderator, webmaster, coördinator, schaap met vijf poten, hoe je hem of haar ook wil noemen. Deze coördinator heeft hier al snel een dag in de week werk aan en is bij voorkeur niet ook een verkoper in het systeem. De combinatie met logistiek kan natuurlijk wel goed gemaakt worden. Deze coördinator kan ook heel goed sparring partner worden naar andere stakeholders en soms willen die ook helpen om hem of haar in de opstartfase van de groep in leven te houden.
 3. Iedere groep heeft een vooraf afgesproken logistiek systeem. In onze ervaring en testrondes en brainstorm zijn twee systemen boven komen drijven: de rondjes rijdende boer met koelwagen. Deze haalt oogsten op, verzorgt de sortering per bestelling en rijdt vervolgens naar de adressen toe. Het andere model is de hub per stad. Boeren brengen hun oogst minstens eens per week zelf naar deze hub en verrekenen die kosten in hun product. De hub-eigenaar heeft liefst een elektrisch vervoermiddel en rijdt de rondjes door de stad. De verzendkosten in het systeem zijn dan voor deze logistieke partner. Natuurlijk kunnen de stadsbewoners hun bestellingen ook op de hub zelf komen ophalen.

Als je geen moderator of webmaster hebt, kunnen wij in ons bestand kijken of we iemand in jouw buurt kennen. Veel mensen melden zich inmiddels bij ons. Wij kunnen deze persoon in ieder geval opleiden en (blijven) begeleiden.